MENGELUARKAN HASIL GETAH SECARA PAJAKAN DI PROJEK FELCRA BERHAD KAMPUNG PASIR, BATANG PADANG, PERAK

TARIKH IKLAN : 20 OKTOBER 2015 (SELASA) TARIKH TUTUP TENDER : 28 OKTOBER 2015 (RABU) PERINGATAN : 1. Penawar-penawar dikehendaki meneliti dan memahami keseluruhan butirbutir dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. 2. Pastikan dokumen sebutharga adalah lengkap dan sekiranya terdapat maklumat lanjut yang diperlukan, adalah menjadi tanggungjawab penawar untuk mendapatkan penjelasan daripada FELCRA Niaga Sdn. Bhd.…