PENGELUARAN & BEKALAN BAJA

Kami menyediakan khidmat pembuatan, pembekalan, logistik, pengimportan bagi baja tunggal, sebatian, campuran, bulk blend, perapi tanah.

FEN SHOPPE - KEDAI INPUT PERTANIAN

Menyediakan khidmat bantuan dan input pertanian (bekalan baja tanaman, peralatan pertanian, kimia dan organik) bagi meningkatkan hasil tanaman.

MAKMAL KIMIA

Prosedur pengujian dijalankan secara sistematik dan lengkap untuk memenuhi keperluan pengeluaran baja kepada pelanggan anda.