DATUK YATIMAH BINTI SARJIMAN

Pengerusi

CHE MOHD ZULKIFLI BIN ISMAIL

Ahli Lembaga Pengarah

MOHD NAZRUL IZAM BIN MANSOR

Ahli Lembaga Pengarah

JAMALUDDIN BIN RAZALI

Ahli Lembaga Pengarah

IDRIS BIN LASIM

Ahli Lembaga Pengarah