FELCRA NIAGA SDN. BHD.

FELCRA Niaga Sdn. Bhd. (FNSB) merupakan salah sebuah anak syarikat yang dimiliki penuh oleh FELCRA Berhad. Beroperasi sejak tahun 1998 dan kini telah berjaya mengukuhkan nama sebagai sebuah syarikat yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran serta pengkhususan dalam pengurusan baja, kontrak kerja perladangan, pembekalan produk agro-kimia serta niaga pelbagai yang dapat memenuhi kepuasan pengguna dalam menghadapi kecemerlangan global.

Bertunjangkan pertanian, FNSB dalam pelan pembangunan jangka panjangnya berhasrat untuk mengembangkan lagi sayap perniagaannya dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan terkini yang berkait rapat dengan industri pertanian bagi memenuhi permintaan dalam dan juga luar negara.

Visi

Menjadi sebuah anak syarikat yang berdaya maju dan berdaya tahan serta berkembang ke arah pembentukan sebuah syarikat memproses dan membekal input pertanian yang berdaya saing.

Misi

Membangunkan sebuah konglomerat yang mempunyai kepakaran dan pengkhususan di dalam pengimportan baja serta pengeluaran produk agro-kimia dan pelbagai yang dapat memenuhi kepuasan pengguna dalam menghadapi kecemerlangan global.

SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian di Malaysia mula mendapat tempat dan perhatian oleh semua pihak terutamanya daripada pihak kerajaan dan swasta. Kemajuan teknologi dan tenaga mahir dilihat mampu menjana kepada kemajuan industri ini.

Melihat peluang yang terbuka luas untuk diterokai, FNSB telah mengembangkan sayap perniagaannya dengan menceburi beberapa bidang utama dalam sektor pertanian. Selari dengan kehendak kerajaan yang ingin memajukan sektor ini, FNSB dilihat sebagai sebuah organisasi yang mempunyai daya saing yang tinggi serta mampu memenuhi kehendak pasaran.

0
GUDANG
0
FEN SHOPPE
0
MAKMAL KIMIA

Tenaga Mahir

Cemerlang

Profesional

Sistem Teratur

Persekitaran Kompetitif

OBJEKTIF

Memastikan bisnes yang dibina berkembang selaras dengan misi syarikat serta berperanan sebagai penyumbang utama dalam syarikat.
Menumpukan aktiviti pengimportan baja sebagai aktiviti teras perniagaan yang akan menyumbang kepada pertumbuhan aktiviti hiliran yang akan mempelbagaikan sumber pendapatan syarikat.
Mengilang dan mengeluarkan produk agro-kimia sebagai produk yang dapat memenuhi kepuasan pengguna serta mampu untuk bersaing di pasaran terbuka.
Meningkatkan modal insan dengan memberi penekanan kepada pembangunan kerjaya serta suasana kerja yang menyumbang kepada kemahiran tinggi dan kecekapan yang maksimum.
Meningkatkan margin keuntungan melalui perniagaan baru yang berasaskan pengeluaran produk berjenama sendiri serta pengimportan.

LOGO FELCRA NIAGA

Muat turun : [ Logo .JPG ] – [ Logo .PNG ] – [ Logo .PDF ]