DATO’ HAJI ABDUL FATTAH BIN HAJI ABDULLAH (D.I.M.P, A.M.P)

Pengerusi

DR. AHMAD BIN IBRAHIM

Ahli Lembaga Pengarah

EN. AKSYAH BIN NASRAH

Ahli Lembaga Pengarah

DATUK ZULKARNAIN BIN MD EUSOPE

Ahli Lembaga Pengarah

EN. ZAINAL ABIDIN BIN SHARIFF

Ahli Lembaga Pengarah

DR. NORAZMAN ISMAIL

Ahli Lembaga Pengarah

EN. SHAHAIZRI MD. NOORDIN

Pengarah Urusan

CIK RAHANAWATI BT ALI DAWAM

Setiausaha